Polski Adwokat Floryda – 727-538-4171 – pomoc przy zakładaniu firm i korporacji

Polscy Prawnicy Adwokat Polski adwokat prawnik Floryda Testamenty Trusty Spadki Prawo Imigracyjne Rodzinne Odszkodowania Kontrakty Wypadki

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney

Polski Polskojęzyczny

Stop nie podpisuj kontrakty firmowe

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Polski Adwokat Floryda – zakładanie firm i korporacji / sprawy biznesowe

727-538-4171

813-786-3911

Polski, Adwokat, Floryda, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Polski Adwokat / Prawnik USA

Polski adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem na Florydzie. Adwokat Agnieszka Piasecka ma ponad 20 lat doświadczenia prawniczego oraz uprawnienia do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Adwokat, Agnieszka Piasecka, może pomóc Wam między innymi w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, opieka nad dzieckiem, adopcje, intercyzy, kontrakty małżeńskie), sprawach cywilnych (kontrakty), imigracyjnych (zielona karta, obywatelstwo, wizy, wybaczenie naruszeń prawa imigracyjnego, tzw. waiver), spadkowych (testamenty i trusty), odszkodowaniach za wypadki i zaniedbania medyczne, w tym odszkodowaniach od ośrodków rehabilitacyjnych i domów opieki społecznej, w niektórych sprawach z zakresu prawa nieruchomości (kupno, sprzedaż nieruchomości) oraz w sprawach dotyczących mandatów drogowych. Polski adwokat Agnieszka Piasecka ma również uprawnienia notarialne na Florydzie i może notaryzować dokumenty oraz pomóc w załatwieniu certyfikacji apostille jak również w tłumaczeniu dokumentów prawnych. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna!

Adwokat Agnieszka Piasecka urodziła się i wychowała w Polsce. Agnieszka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 2007 roku. Agnieszka Piasecka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Polski prawnik Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe w Holandii. Przed otworzeniem własnej kancelarii adwokackiej na Florydzie, adwokat Agnieszka Piasecka pracowała wcześniej w renomowanych firmach prawniczych w Polsce i w USA. Agnieszka Piasecka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku i komunikuje się w języku hiszpańskim i rosyjskim.

Prawnik Imigracyjny USA Piasecka Law Flag GIF

 Historia Agnieszki / Polski Adwokat / Prawnik USA

Agnieszka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 2007 roku i osobiście doświadczyła wielu problemów z jakimi borykają się w tym kraju emigranci. Agnieszka przeszła przez rozwód na Florydzie oraz wszystkie etapy prawa imigracyjnego prowadzące do uzyskania zielonej karty i obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Proces ubiegania się o zieloną kartę może być skomplikowany i frustrujący, a nawet małe błędy mogą kosztować odmowę i utratę poniesionych opłat oraz czasu. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy brakuje wymaganych dokumentów lub gdy sponsor nie kwalifikuje się z powodu niskich zarobków lub gdy małżeństwo rozpadło się przed uzyskaniem zielonej karty.  Zatrudnienie doświadczonego adwokata to klucz do wyeliminowania pomyłek, których można było łatwo uniknąć, a które mogą kosztować utratę nerwów, pieniędzy i czasu.

Agnieszka doskonale rozumie problemy swoich klientów, gdyż sama kiedyś była w ich sytuacji. Agnieszka może pomóc Wam w sprawach emigracyjnych, rodzinnych, cywilnych jak również w tłumaczeniu i interpretacji dokumentów prawnych. W celu ustalenia pierwszej bezpłatnej konsultacji, zadzwoń pod numer 727-538-4171 lub 813-786-3911

Testamenty, Trusty, Imigracja, Rozwody, Polski, Adwokat, Prawnik, Floryda, Agnieszka, Aga, Piasecka

Agnieszka zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Prawo Rodzinne / Rozwody / Alimenty / Adopcja

Prawo Imigracyjne / Wizy / Zielona Karta / Obywatelstwo 

Sprawy Spadkowe

Testamenty i Trusty

Upoważnienia dotyczące decyzji medycznych 

Prawo Nieruchomości / Kupno i Sprzedaż

Wypadki Drogowe / Odszkodowania

Mandaty / Wykroczenia Drogowe

Pomoc przy zakładaniu firm i korporacji

Kontrakty

Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Adwokat Agnieszka Piasecka ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem na Florydzie (Doktorat Prawa na Stetson University College of Law) oraz w Polsce (Magister Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Adwokat Agnieszka Piasecka mówi biegle po angielsku, po polsku i po włosku oraz komunikuje się po hiszpańsku i rosyjsku. Agnieszka Piasecka ma ponad 20 lat doświadczenia w praktyce prawa. Adwokat Agnieszka Piasecka Polski Prawnik Floryda.

Reviews, Client Choice Avvo, Attorney, Lawyer, Opinie, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Opinie klientów

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

Attorney-Agnieszka-Piasecka- 5 Star Reviews

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

Attorney-Agnieszka-Piasecka- 5 Star Reviews

https://piaseckalaw.com/reviews

Reviews recenzje opinie klientów Polski prawnik adwokat

 

Office Location Adres Biura Attorney Aga Piasecka

Aby przeczytać historię Agnieszki Piaseckiej odwiedź:

www.dancingwithunclesam.com

Polski Adwokat Prawnik USA Agnieszka Piasecka

Agnieszka zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Super Adwokat Prawnik Agnieszka Aga Piasecka Rozwód Florida USA GIF

Prawo Rodzinne / Rozwody / Alimenty Opieka nad Dziećmi / Adopcje

 

Polski Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskim prawnikiem / adwokatem na Florydzie. Agnieszka Piasecka ma doświadczenie w Prawie Rodzinnym,  w szczególności w sprawach rozwodowych, kontraktach przedmałżeńskich i ustanawiających rozdzielność majątkową, sprawach opieki nad dziećmi, alimentach, sprawach o ustalenie ojcowstwa, sprawach przemocy domowej oraz adopcjach. Adwokat Agnieszka Piasecka może doradzić w sprawach majątkowych i pomóc w sporządzeniu i zarejestrowaniu tzw. „quit claim deeds”, do przeniesienia tytułu własności nieruchomości pomiędzy najbliższymi członkami rodziny.

Rozwód jest jednym z najcięższych i stresujących doświadczeń w życiu. Adwokat Agnieszka Piasecka osobiście doświadczyła rozwodu w USA i dlatego doskonale rozumie przez co przechodzą jej klienci.

Adwokat Agnieszka Piasecka zajmuje się między innymi sprawami takimi jak: 

 • Rozwód
 • Alimenty
 • Opieka nad dziećmi
 • Sprawy o ustalenie ojcowstwa
 • Przemoc domowa
 • Umowy o rozdzielności majątkowej / Umowy przedmałżeńskie
 • Wnioski o zmianę orzeczeń sądowych
 • Zmiana miejsca zamieszkania
 • Adopcje
 • Doradztwo w sprawach majątkowych

ARTYKUŁY PRASOWE AGNIESZKI PIASECKIEJ NA TEMAT PRAWA RODZINNEGO

Agnieszka Piasecka jest autorką poniższych artykułów prasowych które ukazały się na łamach Biuletynie Polskiego Centrum Im. Jana Pawła II, Inc.:

Rozwód na Florydzie

Według statystyk, Floryda to jeden ze stanów notujących najwyższą liczbę rozwodów w Stanach Zjednoczonych. Około 40-50% wszystkich małżeństw kończy się tu rozwodem. Badania naukowe wykazują również, że rozwód jest jednym z najbardziej stresujących i bolesnych doświadczeń w życiu. Jeżeli jesteś jedną z wielu osób dotkniętych rozwodem lub rozważasz złożenie sprawy o rozwód, poniżej przedstawiam podstawowe informacje, które powinieneś wiedzieć na temat rozwodu na Florydzie.

 1. Kiedy sąd Florydy ma właściwość do orzeczenia o rozwodzie czyli kto może złożyć o rozwód na Florydzie?

Sądy Florydy właściwe są do rozstrzygania spraw rozwodowych jeżeli przynajmniej jedno z małżonków jest rezydentem Florydy od co najmniej 6 miesięcy. Do założenia sprawy rozwodowej na Florydzie wystarcza zatem, że jedna osoba mieszka od 6 miesięcy na Florydzie.  Miejsce pobytu drugiego z małżonków może być poza stanem Florydy lub nawet poza krajem. Aby uzyskać rozwód na Florydzie nie jest konieczne, aby w rozprawie uczestniczyły obie strony. Miejsce pobytu drugiego z małżonków może być zatem nieznane sąd może wciąż orzec o rozwodzie pod warunkiem, że zostały zachowane wszystkie niezbędne formalności procesowe.

 

 1. Jaka jest różnica pomiędzy anulacją małżeństwa a rozwodem?

Podstawowa różnica pomiędzy anulacją małżeństwa a rozwodem to efekt prawny orzeczenia sądu. W przypadku anulacji, sąd unieważnia małżeństwo i efekt jest taki jakby małżeństwo to nigdy nie istniało. Natomiast w przypadku rozwodu, sąd orzeka o zakończeniu ważnego prawnie małżeństwa. Generalnie, o wiele łatwiej jest uzyskać rozwód niż anulację małżeństwa. Aby anulować małżeństwo, należy przedstawić niezbity dowód, że istniały przesłanki do unieważnienia związku małżeńskiego lub że małżeństwo to było od początku jego istnienia nieważne z mocy prawa np. małżeństwo bigamiczne. Do uzyskania rozwodu natomiast, wystarczy tylko wykazać, że małżeństwo jest nieodwracalnie skończone i że nie ma żadnej możliwości jego naprawienia.

 

 1. Czy można wystąpić o orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie?

Na Florydzie, sąd zawsze zasądza rozwód bez orzekania o winie stron. Nie oznacza to jednak, że zachowanie się stron przed rozwodem i podczas rozwodu jest w oczach sądu kompletnie bez znaczenia. Sądy na Florydzie kierują się przy orzekaniu o rozwodzie nie tylko prawem, ale również zasadami sprawiedliwości. Zachowanie się stron przed i podczas rozwodu może mieć wpływ na orzeczenie o alimentach małżeńskich oraz zasądzeniu kosztów adwokackich. Wprawdzie nie jest to nigdy czynnik decydujący, ale nie należy go lekceważyć i warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem w sprawie swoich praw.

 

 1. Jak wygląda sprawa opieki nad dziećmi po rozwodzie? 

Przy zasądzeniu opieki nad małoletnimi dziećmi, sądy na Florydzie zawsze kierują się najwyższym dobrem dziecka, tzw. „best interests of a child”. Tak więc to, co preferują rodzice dla siebie jest drugoplanowe i nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę jeżeli nie jest to w najlepszym interesie dziecka. Przyznanie tylko jednemu z rodziców wyłącznej opieki nad dzieckiem nie jest prawie nigdy w najlepszym interesie dziecka, gdyż dzieci potrzebują obojga rodziców. Oprócz bardzo rzadkich drastycznych przypadków, sądy na Florydzie prawie zawsze przyznają opiekę nad dziećmi lub co najmniej wizytacje obojgu rodzicom. Podział obowiązków i czasu spędzanego z dziećmi określa tzw. „Parenting Plan”, czyli plan rodzicielski. Rodzice mogą dojść do porozumienia i wspólnie przygotować taki plan, który zostanie wówczas zatwierdzony przez sąd pod warunkiem, że plan ten spełnia wymogi ustawowe co do jego treści i że obie strony podpisały go dobrowolnie i bez przymusu. Jeżeli jednak małżonkowie nie dogadają się i powierzą tę decyzję sędziemu, wówczas sędzia ustali plan rodzicielski zgodnie z najlepszym interesem dziecka, biorąc pod uwagę wiele czynników takich jak na przykład: możliwości i chęci każdego z rodziców aby zapewnić dziecku stabilność i satysfakcjonujące warunki rozwoju oraz ułatwić kontakt z drugim rodzicem, moralny charakter, stan zdrowia i kondycję psychiczną rodzica, możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka, preferencje dziecka itd.

 

 1. Na jakiej zasadzie wyliczane są alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko obliczane są ustawowo na podstawie zarobków obojga rodziców oraz ilości czasu, który każde z rodziców spędza z dzieckiem. Generalnie, alimenty na dziecko musi płacić rodzic, który spędza z dzieckiem mniejszość czasu. Dokładną wysokość alimentów na dziecko ustala formuła ustawowa i nie może być ona samowolnie zmieniona przez rodziców bez zgody sądu. Nie można się też alimentów na dziecko dobrowolnie zrzec, gdyż alimenty to nie jest prawo rodzica, ale prawo dziecka.

 

 1. Jak wygląda sprawa podziału majątku przy rozwodzie?

Generalnie, sąd dzieli majątek zgromadzony wspólnie podczas małżeństwa (wraz z długami) mniej więcej po połowie dla każdego z małżonków, kierując się przy podziale zasadami sprawiedliwości. Od generalnej reguły podziału po połowie jest wiele wyjątków, które zależą od wielu czynników i muszą być rozpatrywane indywidualnie w każdej sprawie. Aby dowiedzieć się, czy Twoja sytuacja podlega któremuś tych wyjątków, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem.

 

 1. Czy przy orzeczeniu rozwodu ma znaczenie długość trwania małżeństwa?

Długość trwania małżeństwa jest jednym z czynników branych przez sąd pod uwagę przy zasądzaniu alimentów małżeńskich jak również przy podziale majątku. Ze względu na długość trwania, sądy na Florydzie uwzględniają trzy rodzaje małżeństw: małżeństwo krótkoterminowe (do 7 lat), małżeństwo średnioterminowe ( powyżej 7 lat ale poniżej 17 lat)  oraz małżeństwo długoterminowe (powyżej 17 lat).

 

 1. Jak długo trwa rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Rozwód uproszczony (za zgodą stron i bez małoletnich dzieci) można uzyskać w czasie około miesiąca od daty złożenia sprawy w sądzie, natomiast rozwód kwestionowany przez drugą stronę (tzw. „contested divorce”) może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Najszybciej i najtaniej można uzyskać rozwód za porozumieniem stron. Kiedy sprawa trafia do sądu to należy spodziewać się opóźnień gdyż daty rozpraw sądowych są zwykle rezerwowane na kilka miesięcy naprzód.

 

***

Rozwód na Florydzie – Odpowiedzi na Pytania Czytelników

 

Po publikacji sierpniowego artykułu na temat prawa rodzinnego na Florydzie, otrzymałam wiele pytań od czytelników Biuletynu. Na wybrane pytania czytelników odpowiadam poniżej. Dla ochrony prywatności, imiona czytelników zostały zmienione.

 

Marta z New Port Richey pyta: Niedawno dowiedziałam się, że mój mąż mnie zdradza. Gdy go skonfrontowałam, mąż wyparł się wszystkiego i powiedział mi, że nie wyrazi zgody na rozwód. Jakie są moje opcje? Czy mogę uzyskać rozwód bez zgody męża i poprosić sąd aby orzekł o rozwodzie z jego winy?

 Droga Pani Marto,

Tak, możesz wystąpić o rozwód i uzyskać go pomimo braku zgody męża. Na Florydzie, do uzyskania rozwodu wystarczy, że tylko jedna ze stron żąda rozwodu i nie widzi już szans naprawienia małżeństwa. W opinii jednego z Was, wasze małżeństwo musi być nierozerwalnie skończone. Zgoda współmałżonka nie jest wymagana do uzyskania rozwodu. Natomiast w kwestii orzeczenia o winie, nie można na Florydzie uzyskać rozwodu z winy jednej ze stron. Niezależnie od sytuacji, sądy na Florydzie zasądzają rozwód bez orzekania o winie.

 

Renata z Tampy pyta: Moje małżeństwo trwało 18 lat. Mąż bardzo dobrze zarabia, ja natomiast nie pracuję, gdyż opiekuję się dziećmi. Mąż twierdzi, że podczas rozwodu nie należy mi się nic, ponieważ nie pracowałam. Boję się rozwodu, bo nie wiem, gdzie się podzieję i jak sobie poradzę z dziećmi po rozwodzie. Nie mam żadnych kwalifikacji zawodowych i nie znam języka.

 Droga Pani Renato,

Pani mąż nie ma racji w kwestii podziału majątku po rozwodzie. Nawet jeżeli Pani nie pracowała, a mąż był głównym żywicielem rodziny, to nie oznacza, że nie należy się Pani nic ze zgromadzonego podczas małżeństwa majątku. Opieka nad domem i dziećmi to również praca, czasem nawet o wiele cięższa niż praca zawodowa. Sąd podzieli cały majątek zgromadzony podczas trwania małżeństwa według zasad sprawiedliwości, to jest mniej więcej po połowie. Generalnie, nie ma znaczenia to, ile pieniędzy lub innych składników majątkowych każda ze stron wniosła indywidualnie do wspólnego majątku. Tak więc nie powinna się Pani obawiać, że sąd nie uwzględni Pani wkładu przy podziale majątku. Dodatkowo, może mieć Pani prawo do otrzymania alimentów małżeńskich. Aby otrzymać alimenty małżeńskie będzie Pani musiała wykazać, że ma Pani potrzebę takich alimentów oraz że mąż ma zdolność ich płacenia. Sąd weźmie również pod uwagę dodatkowe czynniki takie jak na przykład: standard życia podczas małżeństwa, długość trwania małżeństwa, wiek każdej ze stron, stan psychiczny i stan fizyczny stron, środki finansowe stron i ich możliwości finansowe, zdolność zarobkową, wykształcenie, zdolność znalezienia zatrudnienia, wkład obu stron do małżeństwa, obowiązki rodzicielskie wobec dzieci, konsekwencje podatkowe i inne przesłanki, które sąd może uznać za istotne do wymierzenia sprawiedliwości. Pani małżeństwo uważane jest na Florydzie za małżeństwo długoterminowe, w którego przypadku dostępnych jest dla Pani kilka rodzajów alimentów. Jednym z nich są alimenty rehabilitacyjne, które umożliwią Pani środki finansowe na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, naukę języka i generalnie przystosowanie się do nowej sytuacji życiowej. Może Pani również rozważyć alimenty terminowe lub nawet, w niektórych przypadkach, alimenty permanentne. W celu zdecydowania, jaki typ alimentów będzie dla Pani odpowiedni, zalecam konsultację z doświadczonym prawnikiem.

 

Piotr z Tarpon Springs pyta: Czy sąd na Florydzie zawsze dzieli cały majątek i długi po połowie? Mam dwie nieruchomości, które nabyłem przed zawarciem małżeństwa oraz samochód, który odziedziczyłem w spadku po tacie. Nie chcę się nimi dzielić.

Drogi Panie Piotrze,

Aby właściwie odpowiedzieć na Pana pytanie, należy przede wszystkim rozróżnić, czym jest majątek małżeński i majątek odrębny. Tylko majątek małżeński oraz długi małżeńskie nabyte w czasie trwania małżeństwa podlegają podziałowi podczas rozwodu. Przy podziale, sąd kieruje się zasadami sprawiedliwości co zwykle oznacza, że strony powinny podzielić się majątkiem i długami zgromadzonymi podczas małżeństwa mniej więcej po połowie, ale nie koniecznie w równych częściach. Czasami zasady sprawiedliwości przemawiają za przyznaniem jednej ze stron większej części majątku lub długów małżeńskich. Każda sytuacja jest inna i aby właściwie ocenić Pana opcje, zalecam skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Nieruchomości zakupione przez Pana na swoje nazwisko przed zawarciem małżeństwa nie stanowią majątku małżeńskiego, lecz są Pana własnością odrębną. Podobnie jest z majątkiem nabytym przez Pana w drodze spadku po ojcu. Jeżeli spadkodawca zapisał samochód tylko na Pana (a nie na Pana i żonę), to stanowi on Pana majątek odrębny i nie podlega podziałowi.

 

Bożena z Clearwater pyta: W czasie małżeństwa, nabyliśmy z mężem wspólnie dom. Co stanie się z naszym domem po rozwodzie? Chciałabym, aby sąd przyznał dom dla mnie, ponieważ mam dwójkę małoletnich dzieci, które tu się urodziły i wychowały, mają tu przyjaciół i szkołę w pobliżu. Nie będzie mnie stać na to, aby kupić lub wynająć nowy podobny dom dla siebie i dla dzieci.

Droga Pani Bożeno,

Dom jest często największym składnikiem majątku małżeńskiego (lub największym długiem – w przypadku gdy dom kupiony był na kredyt). Bardzo często dom rodzinny ma dla stron ogromną wartość emocjonalną, której nie da się przełożyć na pieniądze. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia na temat tego, co zrobić z domem po rozwodzie, sąd może zasądzić jego sprzedaż i zarządzić podział zysków pomiędzy strony. Inną opcją, którą może wybrać sąd jest przyznanie domu jednej ze stron, która wykazała silną preferencję i potrzebę zachowania domu, na przykład w przypadku takim, jaki opisuje Pani, gdy w grę wchodzą małoletnie dzieci. Wówczas, drugiej stronie należy się ekwiwalent jej udziału w formie pieniężnej lub innych składników majątkowych (jeżeli są one dostępne). Tak więc, gdy na przykład oprócz domu strony zgromadziły pieniądze na kontach bankowych, sąd może przyznać jednej ze stron sumę o wartości równej lub zbliżonej do wartości połowy domu lub połowy wartości tzw. „equity” w domu, jeżeli dom był kupiony na kredyt, który nie został spłacony. W przypadku domów zakupionych na kredyt, naturalnie strona, która zachowała dla siebie dom, powinna również przejąć spłaty reszty kredytu.

 

Mariusz z New Port Richey pyta: Posiadam dość znaczny majątek i boję się, że żona w trakcie rozwodu odbierze mi połowę. Osobiście uważam, że nie należy jej się nic, gdyż w czasie małżeństwa nie pracowała i nie dokładała się do rachunków na życie. Czy mogę ubiegać się w trakcie rozwodu o to, aby żona nie dostała ani grosza?

Drogi Panie Mariuszu,

To zależy od wielu czynników. Generalnie do podziału będzie majątek (oraz długi) zgromadzone przez Pan lub/i Pana żonę w czasie trawania małżeństwa. Jeżeli więc majątek, o którego utratę się Pan obawia był zgromadzony przez Pana przed zawarciem małżeństwa, to ma Pan dużą szansę na ocalenie tej części majątku. Od tej reguły są jednak wyjątki, więc powinien Pan skonsultować się z doświadcznym prawnikiem, aby ustalić które składniki Pana majątku stanowią majątek odrębny (przedmałżeński), a które są lub stały się majątkiem wspólnym (małżeńskim). Co do majątku zgromadzonego od daty zawarcia małżeństwa do daty separacji, to generalnie podlega on podziałowi  według zasad sprawiedliwości, zwykle po połowie. Również w tym przypadku, od generalnej zasady są wyjątki, więc należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

 

Krystyna z Clearwater pyta: Zanim zdecyduję się na rozwód, chciałabym wystąpić o formalną separację. Jak mogę to zrobić?

Droga Pani Krystyno,

Floryda nie uznaje legalnej separacji, więc jeżeli legalnie chce się Pani się rozstać z mężem na Florydzie, będzie Pani musiała wystąpić o rozwód. Możecie oczywiście zamieszkać osobno i podzielić się majątkiem małżeńskim zawierając umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. „Postnuptial Agreement”, ale w świetle prawa Flordy wciąż będziecie małżeństwem. Podczas orzekania rozwodu, sąd może wziąść pod uwagę datę separacji faktycznej. Ustalenie daty separacji przez sąd ma znaczenie przy podziale majątku. Sąd może według swojego uznania wybrać datę separacji od czasu złożenia petycji rozwodowej lub wcześniejszą datę faktycznego rozstania.

 

Iwona z  Hudson pyta: Zależy mi na czasie.  Jak długo potrwa moja sprawa rozwodowa? Czy można przeprowadzić rozwód w trybie przyspieszonym?

Droga Pani Iwono,

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Najszybciej można uzyskać rozwód za porozumieniem stron, tzw. „uncontested divorce”. Rozwód uproszczony, tzw. „simplified dissolution of marriage” (za zgodą stron i bez małoletnich dzieci) można uzyskać w czasie około miesiąca od daty złożenia sprawy w sądzie, natomiast rozwód kwestionowany przez drugą stronę, tzw. „contested divorce”, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jeżeli doszliście do porozumienia ale nie kwalifikujecie się na rozwód uproszczony bo macie małoletnie dzieci, to również możecie przeprowadzić szybki rozwód, jednak data rozprawy końcowej zależeć będzie od kalendarza sędziego przydzielonego do Waszej sprawy oraz od tego, czy zostały dopełnione wszystkie formalności. W przypadku, gdy macie małoletnie dzieci lub/i majątek do podziału zalecam konsultację z doświadczonym prawnikiem.

 

Marcin z Riverview pyta: Mam z żoną kontrakt przedmałżeński tzw. „prenup.” Czy w takim wypadku nie muszę się obawiać walki w sądzie o podział majątku?

Drogi Panie Marcinie,

Poprawnie sporządzony kontrakt przedmałżeński z zachowaniem wszystkich formalności zapewniających jego ważność prawdopodobnie uchroni Was przed sporem w sądzie o podział majątku w przypadku rozwodu. Jeżeli sąd uzna Wasz kontrakt za ważny i wiążący, wówczas sąd zatwierdzi kontrakt i podział majątku (lub brak podziału) odbędzie się według postanowień umowy przedmałżeńskiej. Kontrakty przedmałżeńskie są na Florydzie ściśle regulowane przez ustawę, tak więc ich ważność zależy od tego czy przy ich sporządzeniu zostały dopełnione wszystkie formalności prawne. Drugi bardzo ważny aspekt to treść kontraktu – jeżeli kontrakt zawiera nieścisłości lub pozostawia pewne kwestie nieuregulowane, wówczas sąd będzie musiał zadecydować o interpretacji takiego kontraktu oraz „wypełnić luki” w kwestiach nieuregulowanych przez umowę. Kontrakt przedmałżeński to skomplikowany dokument prawny i błędy przy jego sporządzeniu prawie zawsze gwarantują spór w sądzie. Dlatego ważne jest aby kontrakt został sporządzony przez doświadczonego prawnika.

 

Katarzyna z Clearwater pyta: Nie chcę wydawać pieniędzy na adwokata i w związku z tym zamierzam zatrudnić do przygotowania moich papierów rozwodowych osobę bez licencji do praktykowania prawa. Ta osoba robi to od wielu lat i twierdzi, że zna się na tym tak samo albo nawet lepiej niż prawnik. 

Droga Pani Katarzyno,

Oczywiście może Pani tak zrobić ale proszę mieć na uwadze, że ta osoba może tylko i wyłącznie pomóc Pani w wypełnieniu form zaaprobowanych przez Sąd Najwyższy Florydy. Udzielanie porad prawnych oraz kreowanie dokumentów prawnych wykraczających poza wypełnianie form jest nielegalne. Jest to przestępstwo federalne tzw. „unlicensed practice of law”, za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz grzywna. Jest ważny powód, dla którego prawo Florydy ściśle zabrania praktykowania prawa osobom niewykfalifikowanym i surowo karze praktykowanie prawa bez licencji. Głównym powodem jest ochrona konsumenta. Prawo to bardzo kompeksowa i skomplikowana dziedzina, na temat której prawnicy zdobywają wiedzę poprzez wieloletnie studia, zdanie trudnego egzaminu (tzw. Florida Bar Exam) oraz praktykę w sądzie. Prawnicy są ściśle nadzorowani przez Florida Bar i przed dopuszczeniem do praktykowania tej profesji Florida Bar gruntownie sprawdza ich charakter moralny oraz przeszłość kryminalną. Nieuczciwość, nieznajomość prawa lub błędy techniczne podczas postępowania sądowego mogą mieć tragiczne i nieodwracalne konsekwencje dla klienta. Osoby nie posiadające licencji do praktykowania prawa, nie mogą legalnie udzielać porad prawnych ani robić nic ponad wypełnianie form. Nie ponoszą żadnej odpowiedzialności profesjonalnej za swoje działania, nie mogą też reprezentować osób przed sądem. W rezultacie więc reprezentuje się Pani sama i na własne ryzyko. Proszę zastanowić się czy naprawdę warto powierzyć jedną z najważniejszych decyzji w życiu, jaką dla większości ludzi jest rozwód, osobie niewykwalifikowanej, która nie posiada żadnego doświadczenia w sądzie i nie może udzielić Pani żadnych porad prawnych pod groźbą odpowiedzialności karnej. W mojej praktyce często zgłaszają się do mnie klienci z prośbą o wyratowanie ich z sytuacji podbramkowej, w której  znaleźli się dzięki działaniom niewykwalifikowanych osób, którym zapłacili ogromne sumy w stosunku do jakości usług, które otrzymali w zamian. W wielu przypadkach błędy te są nieodwracalne (na przykład po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie) lub naprawienie ich jest bardzo kosztowne bo trzeba poprawić niepoprawne dokumenty w całości i złożyć je od nowa. Są to koszty, których łatwo można było uniknąć, gdyby klient od początku powierzył sprawę osobie kompetentnej i posiadającej licencję do praktykowania prawa. Wówczas przypomina mi się staropolskie przysłowie „Co tanie to drogie”.

 

Anna z Hudson pyta: Mój mąż opuścił mnie i wyjechał z Florydy. Nie znam jego adresu. Czy mogę przeprowadzić rozwód bez jego udziału?

Droga Pani Anno,

Do otrzymania rozwodu na Florydzie wystarczy, że tylko jedno z małżonków mieszka na Florydzie i chce się rozwieść. Tak więc, może Pani przeprowadzić rozwód bez obecności męża na Florydzie pod warunkiem, że zawiadomi go Pani o rozwodzie. W przypadku, gdy nie zna Pani jego adresu ma Pani obowiązek poczynić sumienne starania aby go odnaleźć. Jeżeli pomimo starań nie uda się się Pani odnaleźć męża, wówczas może Pani zawiadomić go o rozwodzie przez publikację w lokalnej gazecie lub ogłoszenie w budynku sądu.

 

Michał z Clearwater Beach pyta: Matka mojego dziecka nie jest moją żoną. Niedawno rozstaliśmy się i ona zabrania mi widywania mojego syna. Jakie są moje prawa? Czy mogę zadzwonić na policję i poprosić o interwencję?

Drogi Panie Michale,

Jeżeli nigdy nie byliście małżeństwem, będzie Pan musiał wystąpić do sądu o ustalenie praw rodzicielskich. W niektórych przypadkach konieczne będzie również wcześniejsze wystąpienie do sądu o ustalenie ojcostwa. Ustalenie tego, czy sąd Florydy będzie miał właściwość do rozpatrzenia Pana sprawy zależy od miejsca pobytu dziecka. Po zatwierdzeniu przez sąd planu rodzicielskiego, tzw. „Parenting Plan”, będzie Pan miał prawo partycypować w wychowaniu dziecka i spędzać z nim czas według ustalonego planu.  Sąd ustali też wysokość alimentów na dziecko. Ilość nocy, które dziecko będzie spędzać w Pana domu ma wpływ na wysokość alimentów, zalecam więc konsultację z doświadczonym prawnikiem w kwestii przygotowania planu rodzicielskiego. W przypadku braku przemocy rodzinnej, nie ma sensu dzwonić na policję, gdyż policja nie będzie Panu mogła tu pomóc. Sprawy cywilne regulowane są przez nakaz sądowy, po uzyskaniu którego nabędzie Pan prawo do regularnego widywania syna i współdecydowania o jego wychowaniu.

 

Marzena z Largo pyta: W trakcie rozwodu zamierzam ubiegać się o wyłączność w opiece nad dziećmi. Chcę również wrócić z dziećmi do Polski. Czy będzie to możliwe?

Droga Pani Marzeno,

Otrzymanie wyłącznej opieki nad dziećmi przy całkowitym odizolowaniu od dzieci drugiego rodzica przyznawane jest na Florydzie niezwykle rzadko i tylko w drastycznych przypadkach. Sąd zawsze kieruje się najlepszym interesem dziecka i choć każdy indywidualny przypadek jest inny, to generalnie każde dziecko ma prawo do obecności w jego życiu obojga rodziców. Jeżeli mąż nie jest dobrym ojcem, ma Pani szansę na otrzymanie większości czasu z dziećmi. Natomiast dla męża sąd może wyznaczyć wizytacje. W uzasadnionych okolicznościach, na przykład gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa dziecka, mogą to być wizytacje pod nadzorem. Aby wyjechać z dziećmi z Florydy na czas dłuższy niż 60 dni i na odległość większą niż 50 mil, będzie Pani musiała uzyskać zgodę męża. Jeżeli mąż nie wyrazi zgody, wówczas należy wystąpić o zgodę na wyjazd do sądu. Jeżeli sąd uzna, że wyjazd jest w najlepszym interesie dzieci, to może Pani uzyskać zgodę na zmianę miejsca zamieszkania z zachowaniem praw ojca do widywania dziecka i współdecydowania o jego wychowaniu (tzw. plan rodzicielski długodystansowy).

 

Piotr z Tampy pyta: Jestem w trakcie rozwodu i sąd skierował nas do mediacji. Bardzo się denerwuję i nie wiem czego mam się spodziewać. Na czym polega mediacja i czy moje uczestnictwo w mediacji jest obowiązkowe? 

Drogi Panie Piotrze,

Mediacja to pozasądowa próba zawarcia ugody za pośrednictwem bezstronnej osoby trzeciej, tzw. mediatora. Mediatorzy są najczęściej prawnikami, ale podczas mediacji nie mają prawa udzielać stronom porad prawnych dlatego warto pójść na mediację w obecności adwokata, który będzie w stanie doradzić Panu na temat Pana praw i opcji. Mediacja to procedura pozasądowa, która odbywa się najczęściej w kancelarii mediatora lub w budynku sądu. Stronom przydzielane są osobne pokoje więc nie dochodzi do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy stronami. Mediator przemieszcza się pomiędzy dwoma pomieszczeniami przekazując informacje dla każdej ze stron i stara się ułatwić zawarcie ugody. Wszystko co zostało zakomunikowane drugiej stronie podczas mediacji jest poufne i nie może zostać ujawnione w sądzie. Jeżeli strony osiągnęły kompromis, wówczas mediator notuje jego warunki na piśmie i po zatwierdzeniu przez obie strony, mediator składa dokument ugodowy w sądzie. Jest on wiążący dla obu stron. Ugoda zawarta podczas mediacji może dotyczyć całej sprawy lub wybranych punktów spornych (tzw. ugoda częściowa). W przypadku zawarcia ugody całkowitej, sąd zatwierdza ugodę i zasądza rozwód. Natomiast w przypadku zawarcia ugody częściowej, sprawa wraca do sądu w celu rozstrzygnięcia pozostałych punktów spornych. Mediacja jest zwykle mniej formalna i o wiele mniej stresująca niż rozprawa sądowa, więc nie powinien się Pan niczego obawiać.

 

Marta z Sarasoty pyta: Nie stać mnie na adwokata i na opłacenie kosztów rozwodu. Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych i o adwokata z urzędu?

 Droga Pani Marto,

Jeżeli zarabia Pani bardzo mało i nie ma Pani majątku, to może Pani ubiegać się o zwolnienie kosztów sądowych. Musi Pani złożyć w tym celu w sądzie odpowiedni wniosek. Jeżeli chodzi jednak o przydzielenie Pani adwokata z urzędu, to w sprawach cywilnych nie ma takiej możliwości. W odróżnieniu od spraw karnych, w sprawach cywilnych nie przysługuje na Florydzie adwokat z urzędu. Może Pani zwrócić się do organizacji charytatywnych, które doradzają i czasem pomagają osobom ubogim w sprawach sądowych. Członkami takich organizacji są adwokaci lub studenci prawa, którzy wykonują tę pracę ochotniczo bez wynagrodzenia. Czasem może Pani znaleźć adwokata prywatnego, który zdecyduje się przyjąć Pani sprawę na zasadzie tzw. „pro bono”, czyli bez wynagrodzenia, jednak jest to rzadkie ze względu na ogromne zapotrzebowanie i niewystarczającą ilość adwokatów będących w stanie taką reprezentację podjąć.

 

Janusz z New Port Richey pyta: Doszliśmy z żoną do ugody na temat rozwodu i dogadaliśmy się w sprawie podziału majątku i opieki nad dziećmi. Czy możemy zatem wystąpić o rozwód uproszczony?

 Drogi Panie Januszu,

Jeżeli macie małoletnie dzieci, to rozwód uproszczony nie jest dla Was opcją. Możecie natomiast wystąpić o rozwód za porozumieniem stron i po złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów poinformować sędziego, że doszliście do ugody. Ugoda w sprawie podziału majątku może być na piśmie lub ustna. Natomiast kwestie opieki nad dziećmi muszą być uregulowane na piśmie w formie tzw. planu rodzicielskiego, który możecie sporządzić wspólnie. Rozwód za porozumieniem stron jest zdecydowanie mniej stresujący, szybszy i mniej kosztowny. Jeżeli zdecydujecie się sami wypełnić dokumenty, zalecam konsultację z adwokatem w celu ich przeglądnięcia przed złożeniem w sądzie, w szczególności ugody majątkowej oraz planu rodzicielskiego w celu uniknięcia pomyłek i nieścisłości. Sąd w większości przypadków nie będzie bowiem ingerował w treść tych dokumentów i sprawdzał ich poprawności.

 

Ewa z Brandon pyta: Ile kosztuje otwarcie sprawy rozwodowej na Florydzie?

Droga Pani Ewo,

Koszty rozwodu na Florydzie zależą od wielu czynników np. stopnia skomplikowania sprawy, współpracy stron lub jej braku i tego, czy zamierza Pani korzystać z pomocy adwokata czy też zamierza Pani reprezentować się sama. Generalnie, koszt który musi Pani opłacić w sądzie aby rozpocząć sprawę rozwodową i zaserwować stronę przeciwną papierami rozwodowymi, to około 400-500 dolarów. Dodatkowe koszty zależą od stopnia skomplikowania sprawy, od stopnia konfliktu, współpracy stron oraz czasu jaki adwokat musi spędzić nad Pani sprawą. Niektórzy adwokaci w przypadku rozwodów uproszczonych (zawartych za zgodą i przy współpracy stron) zamiast stawki godzinnej oferują tzw. flat rates, czyli opłaty jednolite co może znacznie zaoszczędzić koszta gaży adwokackiej.

 

Anna z Clearwater pyta: W czasie małżeństwa kupiliśmy z mężem dom, ale na tytule własności domu jest tylko moje nazwisko. Czy mogę zatem poprosić sąd o przyznanie mi domu z racji tego, że nazwisko męża nie zostało zawarte w tytule własności?

Drogi Pani Anno,

Generalnie, jeżeli dom został kupiony w trakcie trwania małżeństwa wspólnie z mężem, to jest to współwłasność małżeńska, podlegająca podziałowi po połowie, niezależnie od tego czyje nazwisko widnieje na tytule własności. Sąd przy podziale majątku małżeńskiego musi wyjść zatem z założenia, że każde z małżonków ma do tego domu równe prawo własności (50%) i nie ma znaczenia fakt, że na tytule widnieje tylko Pani nazwisko. Jeżeli jedno z małżonków rości sobie prawa do większej części domu, wówczas musi przedstawić jasne i przekonywujące dowody, na jakiej podstawie sąd miałby im przyznać większą część. Nie jest to łatwe zadanie, zalecam zatem konsultację z doświadczonym prawnikiem.

 

Marcin z St. Petersburg pyta: Czy mogę wystąpić do sądu o sprzedaż domu małżeńskiego podczas rozwodu? Co dzieje się z niespłaconym jeszcze kredytem?

Drogi Marcinie,

Przy założeniu, że dom stanowi współwłasność małżeńską, każde z małżonków ma prawo wystąpić do sądu o sprzedaż domu podczas rozwodu i podział zysków z jego sprzedaży po połowie. Jeżeli dom zakupiony był na kredyt, to niespłacona część tego kredytu również podlega podziałowi po połowie. W przypadku sprzedaży, kredyt podlega spłaceniu przez kupującego, a profit zostanie podzielony pomiędzy małżonków według zaleceń sądu. Zwykle jest to podział po połowie. W sprawie wyjątków od tej zasady należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. W przypadku przejęcia domu przez jedną ze stron, strona ta powinna również przejąć niespłacony kredyt.

 

Grzegorz z New Port Richey pyta: Żona jest w dużo lepszej ode mnie pozycji finansowej i to ona wystąpiła o rozwód. Czy mogę zatem zażądać, aby żona pokryła koszty mojego prawnika?

 Drogi Panie Grzegorzu,

Generalnie, każda ze stron pokrywa koszty własnego prawnika niezależnie od tego kto wystąpił o rozwód. Nie ma też znaczenia z czyjej winy jest rozwód, gdyż na Florydzie, rozwód przyznawany jest zawsze bez orzeczenia o winie. Wyjątkiem od tej generalnej zasady jest sytuacja, gdy jedna ze stron jest w lepszej pozycji finansowej i ma zatem możliwość pokrycia kosztów prawnika drugiej strony oraz gdy druga strona ma potrzebę takiej pomocy finansowej. Dodatkowym czynnikiem, który może wziąć pod uwagę sąd przy zasądzeniu kosztów prawnika jest zachowanie się stron podczas procesu. Przykładem może tu być na przykład składanie niepotrzebnych i nieuzasadnionych wniosków i pism sądowych w celu przeciągnięcia w czasie rozprawy rozwodowej, prześladowanie i szykanowanie drugiej strony niepotrzebnymi żądaniami ujawnienia dokumentów nie mających związku ze sprawą rozwodową itp. Może Pan również wystąpić o alimenty na czas trwania sprawy rozwodowej oraz po rozwodzie, jeżeli jest Pan w stanie udowodnić potrzebę i zdolność drugiej strony do zapłacenia alimentów.

 

 

Marta z Tarpon Springs pyta: W czasie 6-letniego małżeństwa, mąż zarabiał dużo więcej niż ja. Czy ma on prawo w takim razie prosić sąd o nierówny podział majątku małżeńskiego i przyznanie mu jego większej części?

Droga Pani Marto,

Generalnie, jeżeli obie strony w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się do gromadzenia wspólnego majątku małżeńskiego, to nie ma znaczenia fakt, że jedna ze stron dołożyła się finansowo w większej części niż druga. To, że jedna stron zarabiała więcej niż druga, samo w sobie nie daje jej prawa do żądania podziału majątku w proporcji do tego ile kto zarabiał. Nawet jeżeli nie pracowałaby Pani w trakcie małżeństwa i nie zarabiała kompletnie nic, to może Pani ubiegać się o połowę tego co zostało zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Sądy Florydy uznają pracę w domu oraz opiekę nad dziećmi jako równowartościową z pracą zawodową poza domem.

 

Ewa z Tampy pyta: Mąż jest agresywny i grozi, że mnie skrzywdzi. Czy mogę poprosić sąd aby nakazał mężowi się wyprowadzić przed orzeczeniem rozwodu?

 Droga Pani Ewo,

Tak, w przypadku przemocy domowej lub gróźb przemocy, może Pani wystąpić do sądu o nakazanie mężowi wyprowadzenia się z domu oraz o zakaz zbliżania się. Jeżeli mąż używa wobec Pani przemocy lub Pani grozi powinna Pani również od razu powiadomić na policję.

 

Tadeusz z Seminole pyta: Czy w trakcie rozwodu muszę ujawnić w sądzie swoje finanse i cały majątek?

 Drogi Panie Tadeuszu,

Tak, jeżeli nie jest to rozwód uproszczony, w którym obie strony za porozumieniem zrzekły się obowiązku wzajemnego wyjawienia sobie finansów, będzie miał Pan obowiązek ujawnić cały stan swojego majątku w ciągu 45 dni od otrzymania przez drugą stronę papierów rozwodowych. Będzie Pan musiał również zgromadzić dokumenty dotyczące Pana kont bankowych, kont emerytalnych oraz innych składników majątkowych np. kopie tytułów własności nieruchomości, samochodów, jak również dokumenty dotyczące długów np. rachunki z kart kredytowych oraz zeznania podatkowe z ostatnich lat.

 

Maria z Holiday pyta: Czy mogę zrzec się otrzymywania alimentów na dzieci w zamian za wyłączność w opiece nad nimi?

Droga Pani Mario,

Nie może Pani prawnie zrzec się prawa do otrzymywania alimentów na dzieci, gdyż nie jest to prawo Pani (ani Pani męża), ale prawo Waszych dzieci. Alimenty na dzieci obliczane są według formuły ustawowej i ich wysokość zależy od zarobków obojga rodziców oraz ilości czasu, każdy z rodziców sprawuje opiekę nad dziećmi, a konkretnie od ilości noclegów, które dziecko spędza u każdego z rodziców.

 

Paweł z New Port Richey pyta: Moja żona ma dziecko z poprzedniego związku, do którego bardzo się przywiązałem i traktuję ją jak własną córkę. Czy mogę walczyć o prawo do opieki nad nią?

Drogi Panie Pawle,

Jeżeli nie jest Pan biologicznym ojcem dziecka i nie adoptował go Pan, to nie ma Pan niestety prawa walczyć o opiekę nad tym dzieckiem w trakcie rozwodu. Rozwód taki będzie rozpatrywany jako rozwód bez małoletnich (lub zależnych) dzieci i sąd nie będzie rozpatrywał kwestii opieki nad córką Pana żony. Jeżeli zatem chce Pan mieć przy rozwodzie jakiekolwiek prawa do tego dziecka, powinien Pan pomyśleć o adopcji przed rozwodem, jeżeli taka opcja jest możliwa. Generalnie, z pewnymi wyjątkami, na adopcję muszą wyrazić zgodę biologiczni rodzice dziecka.  W celu ustalenia wyjątków od tej generalnej zasady, należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

 

 

Zadzwoń aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Prawnik Imigracyjny USA Piasecka Law Flag GIF

Prawo Imigracyjne / Wizy / Obywatelstwo / Zielona Karta

 

Adwokat Agnieszka Piasecka jest emigrantką z Polski i ma doświadczenie w sprawach emigracyjnych i związanych z uzyskaniem obywatelstwa. Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w uzyskaniu wizy, zielonej karty, obywatelstwa, sponsorawaniu na zieloną kartę małżonka i innych członków rodziny, oraz w uzyskaniu wybaczenia wykroczeń imigracyjnych tzw. waiver. Adwokat Agnieszka Piasecka zajmuje się sprawami takimi jak:

 • Obywatelstwo
 • Zielona Karta / Stały pobyt
 • Pozwolenie na pracę
 • Wizy turystyczne
 • Wizy narzeczeńskie
 • Pozwolenie na podróżowanie
 • Sponsorowanie na zieloną kartę
 • Waiver

 

Zadzwoń aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

ARTYKUŁY PRASOWE AGNIESZKI PIASECKIEJ NA TEMAT PRAWA IMIGRACYJNEGO

Agnieszka Piasecka jest autorką poniższych artykułów prasowych które ukazały się na łamach Biuletynie Polskiego Centrum Im. Jana Pawła II, Inc.:

Dlaczego warto zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych?

W mojej praktyce adwokackiej często spotykam się z pytaniami od moich klientów, posiadaczy zielonej karty: Czy warto starać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i dlaczego? Moja odpowiedź na to pytanie jest zawsze twierdząca, gdyż jest wiele niezaprzeczalnych korzyści posiadania obywatelstwa amerykańskiego. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych benefitów zostania obywatelem:

 1. Nie będziesz podlegać deportacji.

Generalnie (z pewnymi wyjątkami) obywatele amerykańscy nie podlegają deportacji podczas gdy posiadacze zielonej karty mogą w każdej chwili zostać deportowani za pewne przestępstwa kryminalne.

 1. Możliwość podróżowania za granicę bez ograniczeń czasowych.

Posiadacze zielonej karty nie mogą przebywać jednorazowo poza Stanami Zjednocznymi przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. W przypadku przekroczenia sześciu miesięcy za granicą grozi im utrata zielonej karty jeżeli władze emigracyjne uznają, że „porzucili” oni zieloną kartę.

 1. Możliwość sponsorowania członków rodziny na zieloną kartę.

Uzyskanie obywatelstwa daje możliwość przyspieszonego sponsorwania członków rodziny na zieloną kartę. Obywatele amerykańscy mogą sponsorować na zieloną kartę w trybie przyspieszonym swoich nie tylko swoich małżonków i dzieci, ale również rodziców oraz rodzeństwa. Generalnie (z pewniymi wyjątkami), dzieci obywateli amerykańskich, które nie ukończyły 18 latdostają automatycznie obywatelstwo amerykańskie (nawet jeżeli urodziły się poza Stanami Zjednoczonymi).

 1. Możliwość głosowania w wyborach i ubiegania się o stanowiska polityczne.

Tylko obywatele amerykańscy mają przywilej głosowania. Warto o tym pomyśleć przy okazji zbliżających się wyborów prezydenckich. Szczególnie teraz, gdy rozstrzygają się losy przełomowej reformy emigracyjnej rozpoczętej przez prezydenta Obamę, kwestia tego, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości tego kraju i wielu emigrantów.

 1. Możliwość zdobycia zatrudnienia w agencjach państwowych.

Wiele lukratywnych stanowisk w urzędach i agencjach federalnych dostępnych jest tylko dla obywateli amerykańskich.

 1. Ulgi podatkowe.

Pewne ulgi podatkowe dostępne są tylko dla obywateli Stanów Zjednoczonych.

 1. Dotacje i stypendia państwowe.

Obywatele amerykańscy mogą ubiegać się o dofinansowanie, stypendia i dotacje federalne dotyczące na przykład opłat za wykształcenie.

 1. Posiadanie amerykańskiego paszportu i łatwość podróżowania.

Obywatele amerykańscy mogą podróżować na całym świecie z amerykańskim paszportem i cieszyć się ochroną amerykańskich placówek dyplomatycznych. Dodatkowo, obywatele Stanów Zjedoczonych mogą podróżować do wielu krajów bez konieczności ubiegania się o wizę. Również, w wielu przypadkach czas wyczekiwania i kolejki dla obywateli amerykańskich n.p. na lotniskach w Stanach Zjedoczonych są o wiele krótsze.

 1. Okazanie patriotyzmu.

Stany Zjedoczone to dla wielu z nas kraj spełnionych marzeń o lepszym życiu. Dla tych z nas, którzy zgadzają się z tym stwierdzeniem, warto uzyskać obywatelstwo jako symbol wdzięczności za szanse i pomoc jakie otrzymaliśmy od tego kraju.

 1. Nie musisz już odnawiać i pilnować zielonej karty.

Posiadacze zielonej karty muszą pamiętać o odnawianiu zielonej karty co 10 lat, co wiąże się z kosztami oraz każdorazową pracą papierkową. Dodatkowo, w przypodku zgubienia lub utraty zielonej karty lub zmiany nazwiska, wymagane jest wystąpienie o nową zieloną kartę co, jeszcze raz, wiąże się z wysokimi kosztami oraz pracą papierkową.

Uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego dla kwalifikujących się posiadaczy zielonej karty nie jest skomplikowane i wiąże się z jednorazowym kosztem, który warto ponieść w świetle korzyści i benefitów długoterminowych.

***

Co należy wiedzieć na temat rozmowy kwalifikacyjnej „interview” i testu na obywatelstwo USA oraz kto może być z niego zwolniony

Naturalizacja: jak zostać obywatelem USA?

Aby zostać obywatelem USA, oprócz złożenia wymaganych formularzy i dokumentów, konieczne jest zdanie testu z języka angielskiego oraz z wiedzy o historii i rządzie USA, czyli tzw. „civics test”.

Test z języka angielskiego jest stosunkowo prosty i osoba znająca język angielski na poziomie średnio zaawansowanym nie powinna mieć z nim problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (tzw. „interview”) urzędnik emigracyjny sprawdza umiejętność czytania, pisania oraz konwersacji. Umiejętność konwersacji sprawdzana jest poprzez pytania, dotyczące głównie informacji zawartych w podaniu o naturalizację oraz dokumentów złożonych wraz z podaniem. Pytania te mają na celu zweryfikowanie poprawności podanych wcześniej informacji oraz wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości. Następnie, aby sprawdzić umiejętność czytania i pisania po angielsku, należy poprawnie przeczytać i napisać jedno z trzech zdań przedstawionych aplikantowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stronie internetowej USCIS mogą państwo znaleźć szereg publikacji, które pomogą państwu solidnie przygotować się do testu z języka angielskiego, jak również pełną listę wszystkich 100 pytań na temat historii i rządu USA, które składają się na „civics test”. Na stronie USCIS dostępne są również internetowe testy próbne, które można ćwiczyć przed rozmową kwalifikacyjną.

Klienci często pytają mnie o możliwość zwolnienia z testu z języka angielskiego i „civics test” oraz o to, czy można zdawać „civics test” w swoim ojczystym języku.

Istnieją trzy główne wyjątki, zwalniające od obowiązku zdawania testu z języka angielskiego:

 1. W momencie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty odco najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 50/20”).
 2. W chwili złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 55 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przezco najmniej 15 lat (tzw. „wyjątek 55/15”).

Osoby spełniające powyższe kryteria są zwolnione z testu z języka angielskiego, muszą jednak zdać „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).

 1. W czasie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 65 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przezco najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 65/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem.

Dodatkowo, każdy aplikant może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z „civics test” z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie albo niedyspozycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów jest Alzheimer lub zaawansowana demencja, jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów należy zawsze do urzędnika emigracyjnego, który może nie zaakceptować zaświadczenia lekarskiego, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi.

 

***

Obywatelstwo USA i Prawo Imigracyjne – Odpowiedzi na Pytania Czytelników

 

Po publikacji moich poprzednich artykułów na temat obywatelstwa USA oraz prawa imigracyjnego, otrzymałam wiele pytań od czytelników. Odpowiedzi na wybrane pytania czytelników zamieszczam poniżej.

Kiedy mogę zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA?

Imigranci mogą zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA już po trzech latach od daty uzyskania zielonej karty na bazie małżeństwa z obywatelem USA (jeżeli małżeństwo to wciąż trwa) lub, w pozostałych przypadkach, po pięciu latach od uzyskania zielonej karty.

 

Co potrzebne jest aby złożyć podanie o obywatelstwo?

Aplikanci muszą wypełnić odpowiedni formularz, skompletować odpowiednie dokumenty towarzyszące oraz uiścić opłatę, która obecnie wynosi $ 640.00 plus $ 85.00 za pobranie odcisków palców. Niektórzy aplikanci mogą być zwolnieni z obowiązku pobrania odcisków palców. Opłaty te mogą ulec zmianie – przed wysłaniem czeku należy sprawdzić aktualną opłatę na stronie USCIS.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o obywatelstwo?

Lista dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji aplikanta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z doświadczonym adwokatem imigracyjnym. Aplikanci będą musieli zgromadzić oryginały lub certyfikowane kopie wszystkich wymaganych dokumentów, które będą musieli przynieść ze sobą na interview.  Nie zalecam wysyłać oryginałów dokumentów wraz z początkowym podaniem, wystarczy bowiem wysłać czytelne kopie. Oryginały należy zachować i mieć ze sobą podczas interview.

 

Gdzie należy wysłać podanie o obywatelstwo?

Podanie o obywatelstwo wraz z opłatą, kompletem dokumentów oraz zdjeciami należy wysłać do placówki urzędu imigracyjnego, tzw. „USCIS Lockbox Facility”, właściwej dla miejsca zamieszkania aplikanta. Informację co do tego która placówka jest właściwa dla miejsca zamieszkania aplikanta można uzyskać online lub telefonicznie od urzędu imigracyjnego (USCIS).

 

Czy mogę poprosić kogoś o pomoc w wypełnieniu formularza?

Tak. Formularz może być wypełniony przez osobę trzecią, tzw. „Preparer”. Aplikant może też skorzystać z pomocy tłumacza. Aplikant musi jednak własnoręcznie podpisać formularz nawet jeśli wypełniony był on przez kogoś innego. W razie wątpliwości najlepiej skorzystać z pomocy prawnika posiadającego wiedzę i kwalifikacje, które zapewnią poprawne wypełnienie podania.

 

Czy mogę uzyskać pomoc w przypadku, gdy jestem niepełnosprawny?

Tak. Urząd imigracyjny oferuje placówki przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Dostępne są również usługi tłumacza dla osób głucho-niemych oraz inna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc  powinna to zgłosić to w podaniu o obywatelstwo.

 

W jaki sposób i kiedy należy uiścić opłatę za podanie o obywatelstwo?

Opłatę należy przesłać wraz z podaniem w formie czeku osobistego lub „money order” płatnego do Department of Homeland Security. Nie należy wysyłać gotówki.

 

Jak długo czeka się na rozpatrzenie podania o obywatelstwo?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji zależy od ilości podań rozpatrywanych w danym okresie przez placówkę urzędu imigracyjnego i może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.

 

Czy muszę zgłosić się na pobranie odcisków palców?

Tak. Dla większości aplikantów złożenie odcisków palców jest obowiązkowe. Zaproszenie na pobranie odcisków palców zostanie wysłane do Państwa pocztą w niedługim czasie po otrzymaniu przez urząd imigracyjny Waszego podania. W zaproszeniu będzie podana dokładna data oraz adres, na który należy się stawić.

 

Co należy zrobić jeżeli nie mogę stawić się na interview w wyznaczonym terminie?

Stawienie się na interview w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe. W przypadku niemożliwości stawienia się w danym dniu, należy niezwłocznie powiadomić urząd imigracyjny na piśmie i poprosić o przełożenie daty interview. Przełożenie daty może opóźnić proces o kilka miesięcy. Niestawienie się na interview bez powiadomienia urzędu imigracyjnego powoduje administracyjne zamknięcie sprawy.

 

Czy mogę zmienić nazwisko przy okazji uzyskania obywatelstwa?

Urząd imigracyjny nie ma uprawnień do dokonania prawnej zmiany nazwiska aplikanta. Urząd imigracyjny może jedynie zatwierdzić zmianę nazwiska dokonaną wcześniej zgodnie z prawem (na przykład przez małżeństwo, rozwód lub orzeczenie sądowe). W przypadkach gdy zaprzysiężenie na obywatelstwo odbywa się w sądzie, apliknat może wystąpić do sądu o zmianę  nazwiska podczas ceremonii zaprzysiężenia.

 

Co mogę zrobić w przypadku otrzymania odmowy nadania mi obywatelstwa?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, aplikant może odwołać się od tej decyzji w terminie i w sposób opisany w decyzji. Wraz z decyzją odmowną, otrzymają Państwo formularz, który należy wypełnić i wraz opłatą za apelację odesłać do urzędu imigracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Kiedy po interview następuje zaprzysiężenie?

Ceremonia zaprzysiężenia wyznaczana jest wkrótce po interview, zwykle w ciągu kilku dni lub kilku tygodni w zależności od liczby miejsc w danej placówce, czasem nawet w tym samym dniu. Po ceremoni zaprzysiężenia otrzymają Państwo Certyfikat Naturalizacji. Jest to dokument potwierdzający uzyskanie statusu obywatela Stanów Zjednoczonych.

 Polski-Prawnik-Adwokat-Agnieszka-Aga-Piasecka-Prawo-Spadkowe

Sprawy Spadkowe

 

Prawo spadkowe na Florydzie bardzo różni się od prawa spadkowego w Polsce. Agnieszka może doradzić Ci jak najkorzystniej rozdysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Prawo Florydy pozwala również na pozostawienie dyspozycji co do decyzji zdrowotnych na wypadek ciężkiej choroby tzw. dyrektyw medycznych np. co do sztucznego podtrzymywania przy życiu. Prawo polskie przewiduje możliwość pozostawienia testamentu, podczas gdy na Florydzie można sporządzić tradycyjny testament lub trust, który pozwala ominąć postępowanie spadkowe oraz może służyć do obrony przed kredytorami. W sprawie szczegółów zadzwoń aby umówić się na bezpłatną konsultację: 727-538-4171.

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci sporządzić:

 • Testament
 • Trust
 • Dyrektywy medyczne na wypadek ciężkiej choroby
 • Pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo do podejmowania decyzji medycznych
 • Konta bankowe z klauzulą wypłaty na wypadek śmierci
 • Reprezentacja w postępowaniu spadkowym

 

ARTYKUŁY PRASOWE AGNIESZKI PIASECKIEJ NA TEMAT PRAWA SPADKOWEGO

Agnieszka Piasecka jest autorką poniższych artykułów prasowych które ukazały się na łamach Biuletynie Polskiego Centrum Im. Jana Pawła II, Inc.:

 

Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? –Część I

 

Moi klienci często pytają mnie o to czym różni się amerykański testament od trustu oraz jakie są korzyści i strony ujemne trustu i testamentu. W celu wytłumaczenia różnic pomiędzy testamentem i trustem oraz „za” i „przeciw” obu rozwiązań,  należy najpierw wyjaśnić kilka podstawowych pojęć:

 

Co to jest „trust”?

W dużym uproszczeniu, według prawa Florydy, trust to twór prawa, poprzez który można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci omijając postępowanie spadkowe. Dokument ustanawiający trust, tzw. „Trust Agreement” lub  „Trust Insturment” stanowi deklarację intencji utworzenia trustu i przeniesienia określonego majątku z osoby fizycznej, założyciela (spadkodawcę), tzw. „Settlor”, na trust pod pieczę zarządcy, tzw. „Trustee”, na korzyść beneficjariusza/y, tzw. „Beneficiary”, czyli osoby wyznaczonej do dziedziczenia majątku. W przypadku zwykłych trustów, mających na celu rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci i uniknięcie postępowania spadkowego, założyciel i zarządca trustu to zwykle najczęściej ta sama osoba, która w czasie życia ma pełną kontrolę nad majątkiem przeniesionym do trustu jak i nad dokumentem ustanawiającym trust. Trust może być w każdej chwili zmieniony lub odwołany. Po śmierci założyciela trustu, majątek trustowy przechodzi na beneficjariusza/y bez postępowania spadkowego.

 

Co to jest postępowanie spadkowe i czy jest ono konieczne aby otrzymać spadek?

Postępowanie spadkowe to process sądowy, w którym majątek zmarłego przechodzi oficjalnie na spadkobierców. Sądy Florydy są właściwe do rozstrzygania spraw spadkowych jeżeli zmarły w chwili śmierci był rezydentem Florydy lub pozostawił na Florydzie nieruchomości. Postępowanie spadkowe na Florydzie, tzw. „Probate Proceedings” jest najczęściej konieczne, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek, który podlega postępowaniu spadkowemu. Jeżeli zmarły pozostawił testament, musi on być złożony w sądzie w ciągu 10 dni od momentu odkrycia testamentu. Jeżeli nie było testamentu, to należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania spadkowego, w którym dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. Postępowanie spadkowe na Florydzie jest długotrwałe i kosztowne. W zależności od wielu czynników, postępowanie spadkowe może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat i może kosztować do kilku procent wartości majątku spadkowego. Postępowanie spadkowe jest skomplikowanym procesem wymagającym zatrudnienia adwokata co dodatkowo zwiększa jego koszty. W czasie postępowania spadkowego, majątek spadkowy jest „zamrożony” i niedostępny dla spadkobierców.

 

Jakie są formalności potrzebne do ustanowienia testamentu oraz trustu?

Generalnie oba dokumenty muszą spełniać szereg wymogów formalnych aby były ważne z mocy prawa. Jeden z głównych wymogów formalnych to konieczność własnoręcznego podpisania dokumentu w obecności dwóch świadków. Podczas gdy testament to zwykle jeden niezbyt długi dokument, do ustanowienia trustu potrzebny jest na ogół pakiet dokumentów i obejmuje od kilkunastu do kikudziesięciu stron. Nieprawidłowo sporządzony lub podpisany testament lub trust jest nieważny, dlatego bardzo istotne jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem w celu odpowiedniego profesjonalnego przygotowania dokumentu i dopełnienia wszystkich formalności związanych z podpisaniem dokumentu.

***

Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? – Część II

 

Co stanie się jeżeli w ogóle nie rozporządzę majątkiem po śmierci?

Generalnie, w przypadku, gdy zmarły pozostawił majątek, którym nie rozporządził nim za życia, majątek ten podlega postępowaniu spadkowemu, a spadkobiercy dziedziczą z mocy ustawy. O podziale majątku po śmierci decyduje zatem sąd. Może to mieć szczególnie znaczenie, jeżeli zmarły pozostawił krewnych, co do których nie chciał, aby po nim dziedziczyli. Jeżeli zmarły nie pozostawił spadkobierców, wówczas majątek przejmuje państwo. Jakkolwiek, jeżeli zmarły był w związku małżeńskim i posiadał majątek małżeński w formie wspólności małżeńskiej (tzw. „tenancy by the entirety”), wówczas jego małżonek przejmuje majątek małżeński bez postępowania spadkowego.

 

Jakie są korzyści ustanowienia trustu?

 1. Ominięcie postępowania spadkowego.Główną zaletą trustu sporządzonego w celu rozporządzenia majątkiem po śmierci, jest fakt, że trust nie podlega sądowemu postępowaniu spadkowemu. Jak wspominałam wcześniej w pierwszej części artykułu (wydanie czerwcowe), postępowanie spadkowe bywa bardzo drogie i długotrwałe. Koszty postępowania spadkowego mogą wynieść nawet do kilku procent wartości spadku, natomiast czas trwania postępowania spadkowego to co najmniej kilka miesięcy.
 2. Prywatność.W pierwszej części artykułu nadmieniłam o tym, że testament po śmierci testatora musi być złożony w sądzie przez co staje się dokumentem publicznym. Wymagania te nie dotyczą trustu, tak więc po śmierci założyciela trustu wszelkie dane o jego majątku i długach pozostają na zawsze prywatne. Osoba dziedzicząca przez trust musi po śmierci założyciela trustu złożyć w sądzie tylko jeden krótki dokument, tzw. zawiadomienie o truscie, w którym nie ujawnia treści dokumentu acz tylko informuje potencjalnych kredytorów o istnieniu trustu.
 3. Trudniej jest podważyć ważność trustu.Jeżeli planujesz wydziedziczyć potencjalnych spadkobierców, ustanowienie trustu może być dla Ciebie lepszą opcją ponieważ dokument ten jest prywatny i nie składa się go w sądzie po śmierci spadkodawcy. Trudniej jest również podważyć w sądzie ważność profesjonalnie sporządzonego trustu niż testamentu. Wielu ludzi decyduje się zatem na sporządzenie trustu zamiast testamentu aby uniknąć w przyszłości sporów sądowych, które mogłyby doprowadzić do jego obalenia.
 4. Uniknięcie postępowania spadkowego w innych stanach. Jeżeli posiadasz nieruchomości poza stanem Floryda, możesz uniknąć wysokich kosztów postępowania spadkowego w innym stanie poprzez zawarcie tych nieruchomości w truscie.
 5. Korzyści podatkowe.Ustanowienie trustu ma również korzyści podatkowe w przypadku większych majątków przekraczających $ 5.45 milionów dolarów.
 6. Trusty wyspecjalizowane.Istnieje wiele rodzajów trustów wyspecjalizowanych, które poza uniknięciem postępowania spadkowego, mogą służyć również innym celom np. trusty dla sadkobierców niepełnosprawnych pobierającym benefity socjalne od państwa; trusty dla organizacji charytatywnych, trusty inwestycyjne wypłacające spadkobiercom określoną pensję w regularnych odstępach czasu bez przekazywania im całego majątku od razu, trusty dla zwierząt domowych, trusty służące zabezpieczeniu przed kredytorami, oraz wiele innych.

 

Jakie są wady ustanowienia trustu?

 1. Wyższy koszt i bardziej skomplikowana procedura sporządzenia. Trust to skomplikowany dokument prawny, który powinien być przygotowany przez wykwalifikowanego prawnika. Sporządzenie trustu wymaga kompetecji i czasu, tak więc koszt przygotowania trustu jest wyższy niż koszt sporządzenia zwykłego testamentu. Dokument trustu może również odstraszać laików skomplikowaną treścią i dużą zawartością często niezrozumiałych terminów prawnych.
 2. Formalne wymogi „zasilenia” trustu majątkiem poprzez przeniesienie tytułu własności. Do ważności trustu wymagane jest przepisanie tytułu własności pewnych składników majątku na trust. Dotyczy to między innymi np. nieruchomości oraz kont bankowych, w których należy zmienić tytuł własności na trust.
 3. Zwykły trust nie chroni przed kredytorami. Istnieje mit, że aby uchronić się przed kredytorami, wystarczy ustanowić trust. W przypadku trustów, nad którymi założyciel trustu ma podczas swojego życia pełną kontrolę (poprzez możliwość zmiany i odwołania trustu) nie jest to prawda.
 4. Postępowanie spadkowe może wciąż być konieczne co do niektórych składników majątku. Jeżeli w chwili śmierci zmarły pozostawił choć jeden składnik majątku poza trustem tzn. nie przepisał tytułu własności na trust, to postępowanie spadkowe może wciąż okazać się konieczne.

 

Jakie są korzyści ustanowienia testamentu?

 1. Niski koszt przygotowania dokumentu. Sporządzenie prostego testamentu jest dużo tańsze niż ustanowienie trustu, tak więc początkowy koszt dla osoby zamierzającej rozporządzić swoim majątkiem po śmierci jest niższy.
 2. Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.

 

Jakie są wady ustanowienia testamentu?

 1. Testament musi przejść przez kosztowne i długotrwałe postępowanie spadkowe. Jak wspomniałam powyżej, początkowo niski koszt sporządzenia testamentu, „przerzuca się” na spadkobierców, którzy po śmierci testatora będą musieli opłacić wysokie koszty postępowania spadkowego, koszty prawników oraz będą musieli odczekać minimum kilka miesięcy do nawet kilku lat do oficjalnego zakończenia postępowania spadkowego zanim otrzymają spadek.
 2. Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.
 3. Testament jest dokumentem publicznym. Tak jak pisałam wcześniej, testament po śmierci zmarłego należy złożyć w sądzie w ciągu 10 dni od dnia śmierci. Od tego momentu treść testamentu staje się dokumentem publicznym, do którego każdy może mieć dostęp.
 4. Łatwiej jest podważyć testament niż trust. W przypadku gdy spadkobiercy nie są zadowoleni z podziału majątku w testamencie mogą podjąć próbę podważenia ważności tego dokumentu w sądzie, co jest generalnie łatwiejsze w przypadku testamentu niż trustu.

 

Gdzie należy przechowywać oryginał dokumentu po jego sporządzeniu?

Oryginalny dokument testamentu lub trustu jest własnością osoby, która go sporządziła. Dokument ten należy przechowywać w miejscu, gdzie będzie on zabezpieczony przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą itp. Należy pamiętać, że fizyczne zniszczenie lub zagubienie oryginału testamentu może być równoważne z jego unieważnieniem, jeżeli nie zachowała się żadna kopia i brak jest świadków co do treści testamentu. Moim klientom polecam przechowywanie tych dokumentów w sejfie bankowym lub w pożaroodpornym sejfie w domu. O lokalizacji dokumentu należy powiadomić wykonawcę testamentu/beneficjariusza trustu aby w chwili śmierci mogli szybko uzyskać dostęp do dokumentu. Osoby, które zostały wydziedziczone nie powinny mieć dostępu do tych dokumentów.

 

 

***

Prawo Spadkowe na Florydzie – Odpowiedzi na pytania czytelników- Część I

 

Po publikacji moich poprzednich artykułów na temat prawa spadkowego na Florydzie otrzymałam wiele pytań od czytelników. Odpowiedzi na wybrane pytania zamieszczam poniżej.

P: Kto może wystąpić o otwarcie postępowania spadkowego?

O: Każda zainteresowana spadkiem może wnieść wniosek o otwarcie postępowania spadkowego.

 

P: Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie po śmierci zmarłego?

O: Każda osoba będąca w posiadaniu testamentu ma obowiązek złożenia oryginału w sądzie w ciągu 10 dni od daty śmierci. Testament można złożyć samemu bez pomocy prawnika, jakkolwiek polecam skonsultowanie się z prawnikiem, gdyż do otwarcia postępowania spadkowego potrzebne będzie złożenie szeregu dodatkowych dokumentów sądowych wraz z aktem zgonu.

 

P: Jak długo trwa postępowanie spadkowe?

O: Długość postępowania spadkowego zależy od wielu czynników. Najkrótszy czas trwania to kilka miesięcy.

 

P: Czy testament sporządzony własnoręcznie bez obecności notariusza i świadków jest ważny na Florydzie?

O: Nie. W przeciwieństwie do prawa polskiego, prawo Florydy nie uznaje tzw. testamentów holograficznych, czyli sporządzonych własnoręcznie bez obecności świadków i notariusza.

 

P: Czy prawo Florydy dopuszcza testament sporządzony w obcym języku?

O: Tak, jeżeli jest opatrzony tłumaczeniem na angielski.

 

P: Co dzieje się jeżeli oryginał testamentu zaginął?

O: Do sądu wymagane jest dostarczenie oryginału testamentu. Jednak w przypadku, gdy oryginał zaginął lub został skradziony lub zniszczony przez osoby trzecie, prawo Florydy przewiduje możliwość odtworzenia treści testamentu na podstawie zeznań świadków. Świadkowie muszą być bezstronni, tzn. nie zainteresowani majątkiem spadkowym.

 

P: Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Generalnie, postępowaniu spadkowemu podlegają wszystkie składniki majątkowe zmarłego, których tytuł własności zapisany był tylko i wyłącznie na nazwisko zmarłego lub na nazwisko zmarłego, jako jednego ze współwłaścicieli bez prowizji automatycznego przeniesienia z mocy prawa na współwłaścicieli w chwili śmierci. Na przykład między innymi: konta bankowe otwarte na nazwisko zmarłego bez prowizji wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci; nieruchomści zapisane na nazwisko zmarłego jako jedynego właściciela lub jako współwłaściciela (ta forma własności to tzw. „tenancy in commons”), nie dotyczy to jednak nieruchomości, w których zmarły był współwłaścicielem z prawem przeżycia (tzw. „tenancy with the right of survivorship”) lub nieruchomości stanowiących współwłasność małżeńską (tzw. „tenancy by the entirety”).

 

P: Czy konta bankowe z opcją wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie. Konta bankowe z opcją wypłaty na wypadek śmierci osobie trzeciej to rodzaj trustów, tak więc nie wchodzą one w skład majątku spadkowego. Z chwilą śmierci właściciela konta, osoba mająca upoważnienie do wypłaty na wypadek śmierci (tzw. „payment on death”), może podjąć pieniądze bez konieczności przeprowadzania sprawy spadkowej.

 

P: Czy sumy wypłacone po śmierci z ubezpieczenia na życie podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie – jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jeżeli jednak beneficjariusz(e) polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

 

P: Czy pieniądze zgromadzone na funduszach emerytalnych (n.p. 401K, IRA itp.) podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie – jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jakkolwiek, tak samo jak w przypadku polis ubezpieczeniwych, jeżeli beneficjariusz(e) polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

 

P: Czy mam prawo do zwrotu kosztów pogrzebowych z majątku zmarłego?

O: Tak. Każda osoba, która zapłaciła za koszty pogrzebowe zmarłego może domagać się ich zwrotu z majątku spadkowego do wysokości $ 6,000.00.

 

P: Co dzieje się z długami zmarłego po śmierci?

O: Generalnie, długi jakie pozostawił zmarły oraz koszty postępowania spadkowego spłacane są z majątku zmarłego zanim majątek ten zostanie podzielony i rozdystrubuowany pomiędzy spadkobierców. Jeżeli majątek spadkowy jest niewystarczający do pokrycia wszystkich długów, wówczas dystrybucja majątku przebiega w następującej kolejności: 1) koszty postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenie zarządcy spadku oraz adwokata; 2) koszty pogrzebowe; 3) długi i podatki posiadające pierwszeństwo na mocy prawa federalnego oraz niezapłacone koszty i kary sądowe; 4) koszty medyczne zmarłego zgromadzone w ciągu ostatnich 60 dni życia 5) przydział rodzinny (dla małżonka i dzieci, które zmarły utrzymywał – do max. sumy $ 18,000.00); 6) zaległe alimenty na dzieci zasądzone wyrokiem sądowym; 7) niektóre koszty nabyte po śmierci w związku z kontynuacją biznesu zmarłego po śmierci; 8) wszystkie pozostałe długi. Zarządca spadku ma obowiązek podjąć starania aby ustalić tożsamość wszystkich kredytorów i zawiadomić ich o otwarciu spadku.

 

***

Prawo Spadkowe na Florydzie – Odpowiedzi na pytania czytelników- Część II

 

Po publikacji moich poprzednich artykułów na temat prawa spadkowego na Florydzie otrzymałam wiele pytań od czytelników. Odpowiedzi na wybrane pytania czytelników zamieszczam poniżej.

P: Kto może pełnić funkcję administratora / zarządcy spadku?

O: Na Florydzie, funkcję „Personal Representative”, czyli zarządcy spadku może pełnić osoba indywidualna lub niektóre instytucje np. bank lub „trust company”. Generalnie, zarządca spadku musi być rezydentem Florydy lub osobą najbliższą (małżonek, dziecko, rodzić, rodzeństwo lub inny krewny zmarłego w linii prostej). Osoba, która nie jest rezydentem Florydy lub krewnym zmarłego nie może pełnić funkcji zarządcy spadku. Również osoby niepełnoletnie i nie posiadające kompetecji do wykonywania czynności prawnych oraz przestępcy kryminalni nie mogą pełnić tej funkcji.

 

P: Czy zarządca spadku otrzymuje wynagrodzenie?

O: Tak. Zarządca spadku za pełnienie swoich funkcji ma prawo do wynagrodzenia ustawowego obliczanego jako procent od wartości spadku.

 

P: Co powinienem zrobić jeżeli zmarły był mi dłużny pieniądze?

O: Każdy kredytor, czyli osoba, której zmarły był dłużny pieniądze musi złożyć w sądzie zawiadomienie o długu (tzw. „Statement of Claim”) w określonym terminie od czasu publikacji lub otrzymania powiadomienia o otwarciu spadku. Nie złożenie tego zawiadomienia w określonym ustawowo terminie może spowodować, że dług przepadnie.

 

P: Kto dziedziczy majątek jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu?

O: W przypadku braku testamentu, dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku – rodzice, rodzeństwo, a następnie dalsi krewni. W przypadku braku jakichkolwiek krewnych – dziedziczy państwo.

 

P: Czy fakt, że spadkobierca nie jest obywatelem USA i mieszka za granicą stanowi problem?

O: Nie, spadkobiercy nie będący obywatelami USA i mieszkający za granicą mają takie same prawa do dziedziczenia jak obywatele amerykańscy.

 

P: Jakie są moje prawa jeżeli zostałem wydziedziczony?

O: Prawo Florydy nie wymaga zapisania majątku w spadku określonym osobom, tak więc każda osoba może skutecznie przez testament całkowicie wydziedziczyć każdą osobę oprócz swojego małżonka. Małżonek osoby zmarłej ma zawsze prawo  domagać się 30 procent wartości majątku zmarłego jako tzw. „elective share” (prawo do zachowku). Dodatkowo, jeżeli jesteś małżonkiem lub dzieckiem osoby zmarłej, która nie pozostawiła Ci nic w testamencie, możesz mieć pewne dodatkowe prawa zabezpieczające Cię przed całkowitym wydziedziczeniem. Np. jako małżonek na Florydzie możesz mieć również prawo do nieruchomości zmarłego, zakwalifikowanej jako „homestead”. Dzieci i małżonek zmarłego mogą mieć również prawo do tzw. „family allowance”, czyli przydziału rodzinnego do maksymalnej kwoty $ 18,000.00 wypłacanej przed ostatecznym podziałem majątku pomiędzy spadkobierców. Tak więc jeżeli jesteś małżonkiem zmarłego, masz zawsze prawo do co najmniej 30 procent wartości majątku zmarłego (nawet jeżeli zmarły rozporządził majątkiem w inny sposób niż przez testament np. ustanowił trust).

 

P: W jakich okolicznościach mogę zakwestionować testament?

O: Sam fakt, że nie zgadzasz się z rozporządzeniami testamentu lub uważasz je za niesprawiedliwe, nie wystarcza do jego zakwestionawania. Jeżeli jednak masz dowody, że testament został sporządzony bez zachowania koniecznych formalności np. nie został własnoręcznie podpisany w obecności dwóch świadków lub osoba, która sporządziła testament nie miała zrozumienia co podpisuje lub znajdowała się pod przymusem albo silnym wpływem osób trzecich, które nakłoniły ją do rozporządzenia swoim majątkiem inaczej niż chciała lub też została wprowadzona w błąd co do tożsamości dokumentu, który podpisywała, wówczas powinieneś skonsultować się z prawnikiem w sprawie możliwości zakwestionowania testamentu.

 

P: Ile mam czasu aby zakwestionować testament?

O: To zależy od tego czy zostałeś powiadomiony o otwarciu spadku. Generalnie, jeżeli dostałeś powiadomienie o otwarciu postępowania spadkowego, czas na zakwestionowanie testamentu to 3 miesiące od czasu otrzymania zawiadomienia tak więc należy działać szybko.

 

P: Jeżeli testament zawierał klauzulę zabraniającą mi kwestionowania jego treści pod groźbą utraty mojej części spadku, czy mogę mimo to zakwestionować testament?

O: Prawo Florydy nie honoruje takich klauzul tzw. „No-Contest” lub „In terrorem”, tak więc nawet jeżeli testament zawierał taką klauzulę, jest ona nieważna.

 

P: Czym jest tzw.„Living will”?

O: “Living will” to rodzaj testametu przewidziany przez prawo Florydy na wypadek ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Na Florydzie, każda osoba może za wczasu zaplanować pewne decyzje medyczne na wypadek gdyby kiedyś znalazła się w takim stanie, że nie będzie mogła samodzielnie wyrazić swojej woli. W „living will można zadecydować, że w określonych sytuacjach nie chce się być podtrzymywanym sztucznie przy życiu na przykład w stanie wegetatywnym bez możliwości powrotu do zdrowia.

 

P: Co to jest „trust”?

O: Tak jak pisałam w poprzednim artykule, trust to typ funduszu powierniczego, poprzez który można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci omijając postępowanie spadkowe. Podczas swojego życia, założyciel trustu, tzw. „Settlor”, zachowuje pełną kontrolę nad majątkiem trustowym. Natomiast po śmierci założyciela trustu,  majątek trustowy przechodzi bezpośrednio na beneficjariuszy – bez postępowania spadkowego.

 

P: Czy muszę otworzyć postępowanie spadkowe jeżeli zmarły miał trust?

O: To zależy od tego czy zmarły pozostawił jakieś składniki swojego majątku poza trustem. Jeżeli cały majątek zmarłego był zawarty w truście, wówczas postępowanie spadkowe nie jest konieczne. Do ustalenia składników majątku trustowego, konieczne jest przeanalizowanie dokumentu ustanawiającego trust. W tym celu zalecana jest konsultacja z prawnikiem.

 

***

Prawo Cywilne

 

Adwokat Agnieszka Piasecka ma doświadczenie w sprawach cywilnych i prawie kontraktów. Adwokat Agnieszka Piasecka może doradzić Ci w sprawach cywilnych oraz reprezentować Cię zarówno w sądzie, jak i w negocjacjach dotyczących ugody pozasądowej. Jeżeli potrzebujesz sporządzić kontrakt lub zmienić już instniejący kontrakt, adwokat Agnieszka Piasecka może udzielić Ci pomocy prawnej i doradzić najkorzystniejszą opcję. Polski adwokat Agnieszka Piasecka może również pomóc Ci w negocjacji warunków kontraktu oraz interpretacji kontraktu przed jego podpisaniem. Agnieszka oferuje stałe stawki tzw. „flat rates” za pracę związaną ze sporządzeniem i interpretacją kontraktów. Polski adwokat Agnieszka Piasecka może również pomóc Ci w sporządzeniu dokumentów prawnych m.in. pełnomocnictwa / upoważnienia do działania na Florydzie i w Polsce, oświadczeń prawnych oraz wniosków oraz innych dokumentów cywilnych. Adwokat Agnieszka Piasecka może również pomóc Ci w uzyskaniu certyfikatu apostille.

Zadzwoń aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Stop nie podpisuj kontrakty firmowe

Prawo Nieruchomości

 

Adwokat Agnieszka Piasecka ma doświadczenie w Prawie Nieruchomości i może doradzić Ci lub reprezentować Cię w sprawach takich jak między innymi:

 • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości / Reprezentacja podczas Closing
 • Obrona przed Foreclosure / przejęciem domu przez bank
 • Quitclaim Deeds i Lady Bird Deeds – popularne narzędzie przeniesienia własności pomiędzy członkami rodziny i małżonkami
 • Formy własności nieruchomości
 • Odszkodowania od ubezpieczenia i HOA w sprawie szkód dotyczących nieruchomości
 • Ustanowienie trustu
 • Spory dotyczące wynajmu nieruchomości / Eksmisje

 

Zadzwoń aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Wypadki-Polish-Attorney-Lawyer-Florida-slip-and-fall

Wypadki

 

Adwokat Agnieszka Piasecka ma doświadczenie w reprezentacji klientów którzy padli ofiarą zdarzeń takich jak:

 • Wypadki drogowe / samochodowe / motocyklowe / rowerowe / pieszych
 • Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców
 • Wypadki spowodowane przez pojazdy komercyjne
 • Wypadki w miejscach publicznych
 • Uszkodzenia ciała
 • Tragiczna  śmierć
 • Naruszenia praw pacjenta i zaniedbania domów opieki społecznej np. odleżyny, upadki, śmierć
 • Błędy medyczne
 • Odszkodowania za obrażenia ciała i cierpienie

 

Zadzwoń aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Wypadki-Polish-Attorney-Lawyer-Florida-accident

Wykroczenia Drogowe

 

Polski Adwokat Agnieszka Piasecka ma doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach wykroczeń drogowych takich jak na przykład::

 • Wszelkiego rodzaju mandaty drogowe
 • Przekroczenie szybkości
 • Prowadzenie bez ważnego prawa jazdy
 • Spowodowanie wypadku przez nieostrożną jazdę

 

Zadzwoń teraz aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Zadzwoń teraz aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Clearwater Beach, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Clearwater Beach. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near New Port Richey, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near New Port Richey. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Port Richey, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Port Richey. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Saint Petersburg, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Saint Petersburg. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Saint Petersburg. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near St Pete Beach, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near St Pete Beach. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota / Bradenton, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota / Bradenton. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in the Tampa Bay area of Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Tampa. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near the Tampa Bay area. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Attorney Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Attorney Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater. Aga Piasecka’s areas of practice include, but are not limited to family law… attorney family law lawyer divorce attorney divorce lawyer civil litigation attorney civil litigation lawyer personal injury law attorney personal injury law lawyer immigration law attorney immigration law lawyer Polish attorney Polish lawyer Italian attorney Italian lawyer injuries wrongful death

Attorney Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach Largo St Petersburg St. Pete Tampa New Port Richey Dunedin Palm Harbor Safety Harbor Pinellas Park Seminole Sarasota Bradenton Pasco County Hillsborough County Pinellas County Manatee County Florida Belleair Beach Indian Rocks Beach New Port Richey, Palm Harbor, Safety Harbor, Dunedin, Clearwater Beach, Sand Key, Belleair, Belleair Bluffs, Indian Rocks, Indian Rocks Beach, Seminole, Pinellas Park, Treasure Island, Gulfport, St. Pete Beach, Sarasota, Bradenton in Pasco County, Pinellas County, Hillsborough County, Manatee County, Florida.